Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

iPad 9.7inch (2017)

Lựa chọn
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 128GB (MPG52) Gold (Hàng chính Hãng)
13.590.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 128GB (MP272) Silver (Hàng chính Hãng)
13.590.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 128GB (MP262) Space Grey (Hàng chính Hãng)
13.590.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 32GB (MPG42) Gold (Hàng chính Hãng)
10.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 32GB (MP1L2) Silver (Hàng chính Hãng)
10.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi + Cellular 32GB (MP1J2) Space Grey (Hàng chính Hãng)
10.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB Cellular

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 128GB (MPGW2) Gold (Hàng chính Hãng)
8.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
*A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 128GB (MP2J2) Silver (Hàng chính Hãng)
8.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 128GB (MP2H2) Space Grey (Hàng chính Hãng)
8.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 128GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 32GB (MPGT2) Gold (Hàng chính Hãng)
6.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 32GB (MP2G2) Silver (Hàng chính Hãng)
6.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
iPad Gen5 (2017) Wi-Fi 32GB (MP2F2) Space Grey (Hàng chính Hãng)
6.890.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* A9 chip with 64-bit architecture

* Capacity: 32GB, WiFi

* Retina display 9.7-inch, iOS 10
Lựa chọn