Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

iPad Pro 11inch (2020)

Lựa chọn
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray 35.990.000 iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Space Gray
35.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver 35.990.000 iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi + 4G - Silver
35.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray 32.090.000 32.890.000 VND -3% iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Space Gray
32.090.000
32.890.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver 32.090.000 32.890.000 VND -3% iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi + 4G - Silver
32.090.000
32.890.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray 26.290.000 29.990.000 VND -13% iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Space Gray
26.290.000
29.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver 26.290.000 29.990.000 VND -13% iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi + 4G - Silver
26.290.000
29.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray 23.590.000 27.990.000 VND -16% iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Space Gray
23.590.000
27.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver 23.590.000 27.990.000 VND -16% iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi + 4G - Silver
23.590.000
27.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi + 4G, Bluetooth 5.0
* SIM Card: Nano‑SIM (supports Apple SIM), eSIM
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Space Gray 32.390.000 32.790.000 VND -2% iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Space Gray
32.390.000
32.790.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Silver 32.390.000 32.790.000 VND -2% iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 1TB WiFi- Silver
32.390.000
32.790.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 1TB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Space Gray 28.190.000 29.290.000 VND -4% iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Space Gray
28.190.000
29.290.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Silver 28.190.000 29.290.000 VND -4% iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 512GB WiFi- Silver
28.190.000
29.290.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 512GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Space Gray 22.690.000 26.990.000 VND -16% iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Space Gray
22.690.000
26.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Silver 22.690.000 26.990.000 VND -16% iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 256GB WiFi- Silver
22.690.000
26.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 256GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Space Gray 20.090.000 26.990.000 VND -26% iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Space Gray
20.090.000
26.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Silver 20.090.000 26.990.000 VND -26% iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Pro 11‑inch 2020 128GB WiFi- Silver
20.090.000
26.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Chip: A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
* Dung lượng: 128GB
* Màn hình: Retina 11-inch Multi-Touch
* Wi-Fi, Bluetooth 5.0
* Hệ điều hành: iPadOS
Lựa chọn
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Kinh doanh: (024) 7305 6888 Máy lẻ 101, 102 / 096.156.0888 - 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104 / Mr.Sơn 0973.980.651 - Mr. Hùng 086.857.7688

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 21h hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

  Kinh doanh: 034.201.4444 - 092.926.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104 / Mr.Tuấn 0379.589.131 - Mr.Quý 035.546.5777

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 21h hàng ngày

 • Bán hàng online

  Tel: 034.201.4444 - 039.216.5555 - 092.926.8866

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Phân phối dự án

  Tel: 096.156.0888 - 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp