Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

iPhone 11

Lựa chọn
iPhone 11 64GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng) 20.990.000 iPhone 11 64GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
20.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 256GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 256GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 256GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 256GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng) 24.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
24.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng) 24.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
24.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng) 22.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
22.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng) 22.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim-Purple (Hàng chính hãng)
22.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng) 22.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
22.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 128GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng) 24.990.000 iPhone 11 128GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 128GB 2 Sim- Black (Hàng chính hãng)
24.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 128GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 64GB 2 Sim-Black (Hàng chính hãng) 20.990.000 iPhone 11 64GB 2 Sim-Black (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-Black (Hàng chính hãng)
20.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 64GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng) 20.990.000 iPhone 11 64GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-Red (Hàng chính hãng)
20.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 64GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng) Liên hệ iPhone 11 64GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-Green (Hàng chính hãng)
Liên hệ
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 64GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng) 20.990.000 iPhone 11 64GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-White (Hàng chính hãng)
20.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
iPhone 11 64GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng) 20.990.000 iPhone 11 64GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
Có hàng Giỏ hàng
iPhone 11 64GB 2 Sim-Yellow (Hàng chính hãng)
20.990.000
Bảo hành:12 Tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
"Sản phẩm nguyên seal, chưa kích hoạt bảo hành, bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng"

* Chip: A13 Bionic chip
* Dung lượng: 64GB,
* 2 SIM
* Màn hình: 6.1‑inch Multi-Touch Liquid Retina HD
* Chống bụi, nước, Sạc không dây chuẩn QI
* Hệ điều hành: iOS 13
Lựa chọn