Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Macbook Pro M2 (2022)

Lựa chọn
Macbook Pro Z16T0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN) 39.990.000 45.990.000 VND -14% Macbook Pro Z16T0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16T0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
39.990.000
45.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16T0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN) 34.790.000 39.000.000 VND -11% Macbook Pro Z16T0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16T0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)
34.790.000
39.000.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN) 61.990.000 63.990.000 VND -4% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
61.990.000
63.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN) 61.990.000 63.990.000 VND -4% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
61.990.000
63.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN) 56.990.000 59.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
56.990.000
59.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN) 56.990.000 59.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
56.990.000
59.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN) 51.890.000 52.390.000 VND -1% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Space Gray (Apple VN)
51.890.000
52.390.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN) 51.890.000 54.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 2TB 2022 Silver (Apple VN)
51.890.000
54.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 2TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN) 51.890.000 54.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
51.890.000
54.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN) 46.790.000 48.990.000 VND -5% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
46.790.000
48.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN) 41.690.000 43.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Space Gray (Apple VN)
41.690.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN) 51.890.000 54.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 24GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
51.890.000
54.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN) 46.790.000 48.990.000 VND -5% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 16GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
46.790.000
48.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN) 41.690.000 43.990.000 VND -6% Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro 13in Touch Bar Ram 8GB, 1TB 2022 Silver (Apple VN)
41.690.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 1TB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16T00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN) 46.790.000 51.990.000 VND -11% Macbook Pro Z16T00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16T00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
46.790.000
51.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16R00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN) 46.790.000 51.990.000 VND -11% Macbook Pro Z16R00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16R00040 13in Touch Bar Ram 24GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
46.790.000
51.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16R0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN) 39.990.000 45.990.000 VND -14% Macbook Pro Z16R0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16R0003X 13in Touch Bar Ram 16GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
39.990.000
45.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16R0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN) 41.690.000 44.990.000 VND -8% Macbook Pro Z16R0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16R0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
41.690.000
44.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16T0003W 13in Touch Bar Ram 24GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)
41.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 24GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro Z16R0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN) 34.790.000 39.000.000 VND -11% Macbook Pro Z16R0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro Z16R0003V 13in Touch Bar Ram 16GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
34.790.000
39.000.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 16GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro MNEQ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN) 31.990.000 38.990.000 VND -18% Macbook Pro MNEQ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro MNEQ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Silver (Apple VN)
31.990.000
38.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro MNEJ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN) 31.990.000 38.990.000 VND -18% Macbook Pro MNEJ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro MNEJ3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 512GB 2022 Space Gray (Apple VN)
31.990.000
38.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro MNEP3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN) 28.990.000 33.000.000 VND -13% Macbook Pro MNEP3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro MNEP3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Silver (Apple VN)
28.990.000
33.000.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Macbook Pro MNEH3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN) 28.990.000 33.000.000 VND -13% Macbook Pro MNEH3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Pro MNEH3SA/A 13in Touch Bar Ram 8GB, 256GB 2022 Space Gray (Apple VN)
28.990.000
33.000.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* Bộ vi xử lý: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core GPU
* Bộ nhớ: 8GB unified memory
* Ổ lưu trữ: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.3-inch (diagonal) LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch Bar, Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ Điều Hành: macOS
Khuyến mại:
Lựa chọn
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)