Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple PC đồng bộ PC lắp ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Apple Care

Lựa chọn
AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2) 8.790.000 9.590.000 VND -9% AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2)
8.790.000 [Đã bao gồm VAT]
9.590.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hành AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2) 6.390.000 7.290.000 VND -13% AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2)
6.390.000 [Đã bao gồm VAT]
7.290.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iMac 3.490.000 4.090.000 VND -15% AppleCare+ for iMac
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iMac
3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
4.090.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ Apple Care toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iMac sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
4.090.000 [Đã bao gồm VAT]
6.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro Max sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPhone 14 3.090.000 5.290.000 VND -42% AppleCare+ for iPhone 14
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14
3.090.000 [Đã bao gồm VAT]
5.290.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPhone 14 sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for MacBook Air (M2) 4.290.000 5.490.000 VND -22% AppleCare+ for MacBook Air (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M2)
4.290.000 [Đã bao gồm VAT]
5.490.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2) 4.690.000 5.990.000 VND -22% AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2)
4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
5.990.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPhone 14 Pro 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro
4.090.000 [Đã bao gồm VAT]
6.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for Pro Display 11.490.000 11.990.000 VND -5% AppleCare+ for Pro Display
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for Pro Display
11.490.000 [Đã bao gồm VAT]
11.990.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Pro Display sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation) 3.190.000 3.590.000 VND -12% AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation)
3.190.000 [Đã bao gồm VAT]
3.590.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
4.090.000 [Đã bao gồm VAT]
6.490.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro Max sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for iPhone 14 3.090.000 5.290.000 VND -42% AppleCare+ for iPhone 14
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14
3.090.000 [Đã bao gồm VAT]
5.290.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPhone 14 sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for MacBook Air (M1) 3.790.000 4.790.000 VND -21% AppleCare+ for MacBook Air (M1)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M1)
3.790.000 [Đã bao gồm VAT]
4.790.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M1) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for MacBook Air (M2) 4.290.000 5.490.000 VND -22% AppleCare+ for MacBook Air (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M2)
4.290.000 [Đã bao gồm VAT]
5.490.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for Mac Studio 3.490.000 4.090.000 VND -15% AppleCare+ for Mac Studio
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for Mac Studio
3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
4.090.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Mac Studio sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel 1.990.000 2.290.000 VND -14% AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel
1.990.000 [Đã bao gồm VAT]
2.290.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro 890.000 1.090.000 VND -19% AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro
890.000 [Đã bao gồm VAT]
1.090.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
AppleCare+ for Mac mini (M2) 2.390.000 2.790.000 VND -15% AppleCare+ for Mac mini (M2)
Có hàng Giỏ hàng
AppleCare+ for Mac mini (M2)
2.390.000 [Đã bao gồm VAT]
2.790.000
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Mac Mini (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Lựa chọn
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Kinh doanh: (024) 7305 6888 Máy lẻ 101, 102 / Mr.Nguyễn An: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Sơn 0973.980.651 - Mr.Tuấn Anh 098.499.8593

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 0379.589.131 - Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Tuấn Anh 098.499.8593 / 0961.358.811

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)