Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PC lắp ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Apple Care

Lựa chọn
AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2) 8.790.000 9.590.000 VND -9% AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2)
8.790.000
9.590.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hành AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 16-Inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2) 6.390.000 7.290.000 VND -13% AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2)
6.390.000
7.290.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 14-Inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iMac 3.490.000 4.090.000 VND -15% AppleCare+ for iMac
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iMac
3.490.000
4.090.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ Apple Care toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iMac sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
4.090.000
6.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro Max sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPhone 14 3.090.000 5.290.000 VND -42% AppleCare+ for iPhone 14
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14
3.090.000
5.290.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPhone 14 sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for MacBook Air (M2) 4.290.000 5.490.000 VND -22% AppleCare+ for MacBook Air (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M2)
4.290.000
5.490.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2) 4.690.000 5.990.000 VND -22% AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2)
4.690.000
5.990.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for 13-inch MacBook Pro (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPhone 14 Pro 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro
4.090.000
6.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for Pro Display 11.490.000 11.990.000 VND -5% AppleCare+ for Pro Display
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for Pro Display
11.490.000
11.990.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Pro Display sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation) 3.190.000 3.590.000 VND -12% AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation)
3.190.000
3.590.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPad Pro 11-inch (4th generation) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max 4.090.000 6.490.000 VND -37% AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14 Pro Max
4.090.000
6.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ foriPhone 14 Pro Max sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for iPhone 14 3.090.000 5.290.000 VND -42% AppleCare+ for iPhone 14
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for iPhone 14
3.090.000
5.290.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for iPhone 14 sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for MacBook Air (M1) 3.790.000 4.790.000 VND -21% AppleCare+ for MacBook Air (M1)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M1)
3.790.000
4.790.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M1) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for MacBook Air (M2) 4.290.000 5.490.000 VND -22% AppleCare+ for MacBook Air (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for MacBook Air (M2)
4.290.000
5.490.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói Dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for MacBook Air (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for Mac Studio 3.490.000 4.090.000 VND -15% AppleCare+ for Mac Studio
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for Mac Studio
3.490.000
4.090.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Mac Studio sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel 1.990.000 2.290.000 VND -14% AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel
1.990.000
2.290.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói bảo hiểm AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Apple Watch Series 8 Stainless Steel sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro 890.000 1.090.000 VND -19% AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro
890.000
1.090.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Headphones - AirPods Pro sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
AppleCare+ for Mac mini (M2) 2.390.000 2.790.000 VND -15% AppleCare+ for Mac mini (M2)
Liên hệ Giỏ hàng
AppleCare+ for Mac mini (M2)
2.390.000
2.790.000 VND
Bảo hành:24 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Là gói dịch vụ AppleCare toàn diện nhất và cao cấp nhất, dịch vụ AppleCare+ for Mac Mini (M2) sẽ hỗ trợ bảo hành cho bạn trong những trường hợp thiết bị Apple bị hư hỏng do lỗi của người dùng như máy bị rơi vỡ, trầy xước, cấn móp và bị rơi vào nước.
Khuyến mại:
Lựa chọn

Apple Care

 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)