Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Lưu điện APC

Lựa chọn
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000I)
7.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1000RMI2U)
12.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I)
9.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1500RMI2U)
13.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V (SUA2200I) 15.290.000 APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V (SUA2200I)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V (SUA2200I)
15.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA2200RMI2U)
16.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I) 21.190.000 APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I)
21.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA3000RMI2U)
22.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) 14.590.000 APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI)
14.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000RMXLI) 18.890.000 APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000RMXLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000RMXLI)
18.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (SURT2000XLI) 23.490.000 APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (SURT2000XLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (SURT2000XLI)
23.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line,1400 Watts /2000 VA,Input 230V /Output 230V,
Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model,
Rack Height 2U
APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V (SURT2000RMXLI) 32.390.000 APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V (SURT2000RMXLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V (SURT2000RMXLI)
32.390.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V (SURTD3000XLI) 28.590.000 APC Smart-UPS RT 3000VA 230V (SURTD3000XLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V (SURTD3000XLI)
28.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (SURTD3000RMXLI) 33.390.000 APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (SURTD3000RMXLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (SURTD3000RMXLI)
33.390.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V (SURTD5000XLI) 43.990.000 APC Smart-UPS RT 5000VA 230V (SURTD5000XLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V (SURTD5000XLI)
43.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (SURTD5000RMXLI) 49.290.000 APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (SURTD5000RMXLI)
Có hàng Giỏ hàng
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (SURTD5000RMXLI)
49.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
UPS APC 625VA – (BX625CI-MS) 1.190.000 UPS APC 625VA – (BX625CI-MS)
Có hàng Giỏ hàng
UPS APC 625VA – (BX625CI-MS)
1.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lưu điện ( UPS)  APC 625VA – (BX625CI-MS) 1.190.000 Lưu điện ( UPS) APC 625VA – (BX625CI-MS)
Có hàng Giỏ hàng
Lưu điện ( UPS) APC 625VA – (BX625CI-MS)
1.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn