Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Lưu điện Eaton

Lựa chọn
EATON UPS ENV2000H 3.890.000 EATON UPS ENV2000H
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS ENV2000H
3.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
EATON UPS EDX1000H(Online) 8.690.000 EATON UPS EDX1000H(Online)
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS EDX1000H(Online)
8.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
EATON UPS EDX2000H(Online) 15.190.000 EATON UPS EDX2000H(Online)
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS EDX2000H(Online)
15.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
EATON UPS EDX3000H(Online) 18.690.000 EATON UPS EDX3000H(Online)
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS EDX3000H(Online)
18.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
EATON UPS EDX6000H (Online) 41.990.000 EATON UPS EDX6000H (Online)
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS EDX6000H (Online)
41.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
EATON UPS EDX10KH (Online) 54.490.000 EATON UPS EDX10KH (Online)
Có hàng Giỏ hàng
EATON UPS EDX10KH (Online)
54.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton 9PX6KiRT 6000VA/5400W - Rack 3U/Tower
54.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton 9PX5KiRT 5000VA/4500W (Rack 3U/Tower)
49.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 2000VA/1800W 21.490.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 2000VA/1800W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 2000VA/1800W
21.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Công suất: 2000VA/1800WP/N : 103006457-6591
Công nghệ: Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion)
Cấu trúc lắp đặt: lắp trong tủ rack (rack-mount)
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1500VA/1350W 19.590.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1500VA/1350W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1500VA/1350W
19.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1000VA/900W 15.190.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1000VA/900W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 9130 - 1000VA/900W
15.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 3000VA/2700W 19.790.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 3000VA/2700W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 3000VA/2700W
19.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 2500VA/2250W 17.890.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 2500VA/2250W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 2500VA/2250W
17.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1750VA/1600W 15.290.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1750VA/1600W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1750VA/1600W
15.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1250VA/1125W 12.790.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1250VA/1125W
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5130 - 1250VA/1125W
12.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E2000iUSB 4.890.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E2000iUSB
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E2000iUSB
4.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1500iUSB 3.950.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1500iUSB
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1500iUSB
3.950.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1100iUSB 2.950.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1100iUSB
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E1100iUSB
2.950.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E650iUSB 1.590.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E650iUSB
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E650iUSB
1.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E500i 1.190.000 Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E500i
Có hàng Giỏ hàng
Bộ lưu điện Eaton Eaton 5E500i
1.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn