Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Bàn phím FL-Esports

Lựa chọn
1 2
Bàn phím cơ FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Kailh Box JellyFish Switch 3.290.000 3.999.000 VND -18% Bàn phím cơ FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Kailh Box JellyFish Switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Kailh Box JellyFish Switch
3.290.000
3.999.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ Không dây FL-Esport Q75 Azure Green 3 Mode Jellyfish
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
Cherry Profile double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone gồm PCB foam, Bottom case foam, Switch foam
Gasket Silicone
Plate Polycarbonate
Switch Kailbox JellyFish (Linear)
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.690.000
2.899.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.690.000 2.899.000 VND -8% Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.690.000
2.899.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.690.000 2.899.000 VND -8% Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.690.000
2.899.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch 2.690.000 2.899.000 VND -8% Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.690.000
2.899.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi có flex cut
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh silver switch
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh Ick silver switch V2
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh Ick silver switch V2
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh Ick silver switch V2
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch 2.190.000 2.399.000 VND -9% Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
2.190.000
2.399.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch
- Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth
- Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền
- LED RGB
- Gasket mount cùng foam tiêu âm đầy đủ
- Dung lượng pin: 4000mAh
- Mạch xuôi
- Switch: Kailh Coolmint V2, Kailh Ick silver switch V2
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows/MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch 2.090.000 2.499.000 VND -17% Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch
2.090.000
2.499.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
FSA Keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Cấu trúc Gasket cùng mạch xuôi
Led RGB
Pin 3000 mAh
Trang bị màn hình có thể customize qua phần mềm
Trang bị sẵn đệm tiêu âm
Phụ kiện: 1 cáp USB A-C
Switch: FLCMMK Ice Pink, Ice Violet
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch
2.490.000
2.999.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
FSA double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh Clione Limacina switch
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh Box V2 Red switch
2.090.000
2.799.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh Box V2 Red switch
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
FSA double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh BOX V2 Red, Kailh BOX V2 Brown
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh Box V2 Brown switch
1.990.000
2.599.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh Box V2 Brown switch
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
FSA double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh BOX V2 Red, Kailh BOX V2 Brown
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 White Olivia 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro White switch
2.090.000
2.599.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 White Olivia 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro White switch
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
Cherry double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh BOX V2 Red, Gateron Pro Yellow, Gateron Pro White
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 White Olivia 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch
1.990.000
2.689.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 White Olivia 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
Cherry double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh BOX V2 Red, Gateron Pro Yellow, Gateron Pro White
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL750 White Olivia 3 Mode Gasket Mount Kailh Box V2 Red switch
2.090.000
2.599.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz
Cherry double shot keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Led RGB
Trang bị sẵn đệm tiêu âm Silicone giữa PCB và plate, switch pad PE, foam đáy EVA
Gasket Silicone
Plate Thép
Software
Switch: Kailh BOX V2 Red, Gateron Pro Yellow, Gateron Pro White
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch 1.190.000 2.499.000 VND -53% Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
1.190.000
2.499.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch
Kết nối USB
Keycap PBT Double-shot Cherry Profile
Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Có sẵn đệm silicon tiêu âm
Có LED RGB siêu sáng
Switch Kailh Box
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch 1.190.000 2.499.000 VND -53% Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch
1.190.000
2.499.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch
Kết nối USB
Keycap PBT Double-shot Cherry Profile
Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Có sẵn đệm silicon tiêu âm
Có LED RGB siêu sáng
Switch Kailh Box
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch 1.090.000 2.499.000 VND -57% Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
Liên hệ Giỏ hàng
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
1.090.000
2.499.000 VND
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch
Kết nối USB
Keycap PBT Double-shot Cherry Profile
Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Có sẵn đệm silicon tiêu âm
Có LED RGB siêu sáng
Switch Kailh Box
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Violet switch
2.090.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
FSA Keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Cấu trúc Gasket cùng mạch xuôi
Led RGB
Pin 3000 mAh
Trang bị màn hình có thể customize qua phần mềm
Trang bị sẵn đệm tiêu âm
Phụ kiện: 1 cáp USB A-C
Switch: FLCMMK Ice Pink, Ice Violet
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Pink switch
2.090.000
Bảo hành:12 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth
FSA Keycap
Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Cấu trúc Gasket cùng mạch xuôi
Led RGB
Pin 3000 mAh
Trang bị màn hình có thể customize qua phần mềm
Trang bị sẵn đệm tiêu âm
Phụ kiện: 1 cáp USB A-C
Switch: FLCMMK Ice Pink, Ice Violet
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows, MacOS
Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)