Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

PowerEdge R

Lựa chọn
PowerEdge R730/ E5-2630v4-2.2GHz/16GB 84.590.000 PowerEdge R730/ E5-2630v4-2.2GHz/16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R730/ E5-2630v4-2.2GHz/16GB
84.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R730/ E5-2620v4-2.1GHz/16GB 77.990.000 PowerEdge R730/ E5-2620v4-2.1GHz/16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R730/ E5-2620v4-2.1GHz/16GB
77.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R730/ E5-2609v4 1.7GHz/ 16GB 70.490.000 PowerEdge R730/ E5-2609v4 1.7GHz/ 16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R730/ E5-2609v4 1.7GHz/ 16GB
70.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R730/ E5-2609 v4-1.7GHz/8GB 70.290.000 PowerEdge R730/ E5-2609 v4-1.7GHz/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R730/ E5-2609 v4-1.7GHz/8GB
70.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Dell PowerEdge R630/E5-2620 v4-2.1G/16G 73.790.000 Dell PowerEdge R630/E5-2620 v4-2.1G/16G
Có hàng Giỏ hàng
Dell PowerEdge R630/E5-2620 v4-2.1G/16G
73.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Dell PowerEdge R630/E5-2609v4-1.7G/16G 71.790.000 Dell PowerEdge R630/E5-2609v4-1.7G/16G
Có hàng Giỏ hàng
Dell PowerEdge R630/E5-2609v4-1.7G/16G
71.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R530/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB 58.490.000 PowerEdge R530/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R530/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB
58.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R530/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 16GB 53.590.000 PowerEdge R530/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R530/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 16GB
53.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R430/E5-2640v4-2.4G/16G 76.190.000 PowerEdge R430/E5-2640v4-2.4G/16G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R430/E5-2640v4-2.4G/16G
76.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R430/E5-2630v4-2.2G/16G 77.090.000 PowerEdge R430/E5-2630v4-2.2G/16G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R430/E5-2630v4-2.2G/16G
77.090.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R430/E5-2620 v4-2.1G/16G 59.490.000 PowerEdge R430/E5-2620 v4-2.1G/16G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R430/E5-2620 v4-2.1G/16G
59.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB 51.790.000 PowerEdge R430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB
51.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R330/E3-1240v6-3.7G/8GB 43.490.000 PowerEdge R330/E3-1240v6-3.7G/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R330/E3-1240v6-3.7G/8GB
43.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R330/E3-1220v6-3.0G/8G 38.890.000 PowerEdge R330/E3-1220v6-3.0G/8G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R330/E3-1220v6-3.0G/8G
38.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R230/E3-1240v6-3.7G/8GB 32.890.000 PowerEdge R230/E3-1240v6-3.7G/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R230/E3-1240v6-3.7G/8GB
32.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge R230/E3-1220v6-3.0G/8GB 27.190.000 PowerEdge R230/E3-1220v6-3.0G/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge R230/E3-1220v6-3.0G/8GB
27.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn