Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

MacBook Air M2 (2022)

Lựa chọn
Macbook Air Z15S006J7 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray- 2022 (Apple VN) 29.990.000 35.990.000 VND -17% Macbook Air Z15S006J7 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15S006J7 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray- 2022 (Apple VN)
29.990.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15Y0063V 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN) 29.990.000 35.990.000 VND -17% Macbook Air Z15Y0063V 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15Y0063V 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
29.990.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z1600098B 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN) 29.990.000 35.990.000 VND -17% Macbook Air Z1600098B 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z1600098B 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
29.990.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15W005J9 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN) 29.990.000 35.990.000 VND -17% Macbook Air Z15W005J9 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15W005J9 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
29.990.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air 13.6inch 24GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN) 33.990.000 38.990.000 VND -13% Macbook Air 13.6inch 24GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air 13.6inch 24GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
33.990.000
38.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 24GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15S0009D 13.6inch 16GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN) 36.190.000 45.590.000 VND -21% Macbook Air Z15S0009D 13.6inch 16GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15S0009D 13.6inch 16GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
36.190.000
45.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15W00051 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN) 29.790.000 36.590.000 VND -19% Macbook Air Z15W00051 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15W00051 13.6inch 16GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
29.790.000
36.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z16000051 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN) 29.790.000 36.590.000 VND -19% Macbook Air Z16000051 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z16000051 13.6inch 16GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
29.790.000
36.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15Y00051 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN) 29.790.000 36.590.000 VND -19% Macbook Air Z15Y00051 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15Y00051 13.6inch 16GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
29.790.000
36.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15S00092 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN) 29.790.000 36.590.000 VND -19% Macbook Air Z15S00092 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15S00092 13.6inch 16GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
29.790.000
36.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15W00056 13.6inch 16GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN) 36.190.000 45.590.000 VND -21% Macbook Air Z15W00056 13.6inch 16GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15W00056 13.6inch 16GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN)
36.190.000
45.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z15Y0005A 13.6inch 16GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN) 36.190.000 45.590.000 VND -21% Macbook Air Z15Y0005A 13.6inch 16GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z15Y0005A 13.6inch 16GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN)
36.190.000
45.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air Z1600005A 13.6inch 16GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN) 36.190.000 45.590.000 VND -21% Macbook Air Z1600005A 13.6inch 16GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air Z1600005A 13.6inch 16GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN)
36.190.000
45.590.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 16GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLY43SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN) 31.490.000 39.990.000 VND -22% Macbook Air MLY43SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLY43SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Midnight - 2022 (Apple VN)
31.490.000
39.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLY23SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN) 31.490.000 39.990.000 VND -22% Macbook Air MLY23SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLY23SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Starlight - 2022 (Apple VN)
31.490.000
39.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLY03SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN) 31.490.000 39.990.000 VND -22% Macbook Air MLY03SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLY03SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Silver - 2022 (Apple VN)
31.490.000
39.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLXX3SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN) 31.490.000 39.990.000 VND -22% Macbook Air MLXX3SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLXX3SA/A 13.6inch 8GB, 512GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
31.490.000
39.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 512GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLY33SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN) 24.690.000 31.990.000 VND -23% Macbook Air MLY33SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLY33SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Midnight- 2022 (Apple VN)
24.690.000
31.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLY13SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN) 24.690.000 31.990.000 VND -23% Macbook Air MLY13SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLY13SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Starlight- 2022 (Apple VN)
24.690.000
31.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLXY3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN) 24.690.000 31.990.000 VND -23% Macbook Air MLXY3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLXY3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Silver- 2022 (Apple VN)
24.690.000
31.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Macbook Air MLXW3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN) 24.690.000 31.990.000 VND -23% Macbook Air MLXW3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Macbook Air MLXW3SA/A 13.6inch 8GB, 256GB Space Gray - 2022 (Apple VN)
24.690.000
31.990.000 VND
Bảo hành:12 Tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
* CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
* RAM: 8GB unified memory
* HDD: 256GB SSD storage
* Màn hình: 13.6-inch LED-backlit display with IPS technology
* Tích hợp: Touch ID, Force Touch trackpad
* Hệ điều hành: macOS
* Cân nặng: 1.24kg
Khuyến mại:
Lựa chọn
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)