Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple PC đồng bộ PC lắp ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Ram Kingmax

Lựa chọn
1 2
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 16GB 2666MHz 990.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 16GB 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 16GB 2666MHz
990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 16GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 260 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2666MHz 530.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2666MHz
530.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 260 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2666MHz 460.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2666MHz
460.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 260 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2400MHz 580.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2400MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 8GB 2400MHz
580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 2400MHz
Số chân: 260 pins
PC 19.2GB/sec
Độ trễ: CL17
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2400MHz 470.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2400MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR4 4GB 2400MHz
470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 2400MHz
Số chân: 260 pins
PC 19.2GB/sec
Độ trễ: CL17
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 16GB 4800MHz 1.680.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 16GB 4800MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 16GB 4800MHz
1.680.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 16GB
Bus: 4800MHz
Số chân: 262 pins
PC 38.4GB/sec
Độ trễ: CL40
Điện áp: 1.1v
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 8GB 4800MHz 990.000 RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 8GB 4800MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax NOTEBOOK DDR5 8GB 4800MHz
990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 4800MHz
Số chân: 262 pins
PC 38.4GB/sec
Độ trễ: CL40
Điện áp: 1.1v
RAM Kingmax Desktop DDR3 4GB 1600MHz (Low Voltage)
590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 1600MHz
Số chân: 240 pins
PC 12.8GB/sec
Độ trễ: CL11
Điện áp: 1.35v
RAM Kingmax Desktop DDR3 8GB 1600MHz (Low Voltage)
1.000.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 1600MHz
Số chân: 240 pins
PC 12.8GB/sec
Độ trễ: CL11
Điện áp: 1.35v
RAM Kingmax Desktop DDR3 8GB 1600MHz 970.000 RAM Kingmax Desktop DDR3 8GB 1600MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR3 8GB 1600MHz
970.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 1600MHz
Số chân: 240 pins
PC 12.8GB/sec
Độ trễ: CL11
Điện áp: 1.5v
RAM Kingmax Desktop DDR3 4GB 1600MHz 580.000 RAM Kingmax Desktop DDR3 4GB 1600MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR3 4GB 1600MHz
580.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 1600MHz
Số chân: 240 pins
PC 12.8GB/sec
Độ trễ: CL11
Điện áp: 1.5v
RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 3200MHz 990.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 3200MHz
990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 16GB
Bus: 3200MHz
Số chân: 288 pins
PC 25.6GB/sec
Độ trễ: CL22
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 3200MHz 540.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 3200MHz
540.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 3200MHz
Số chân: 288 pins
PC 25.6GB/sec
Độ trễ: CL22
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 2666MHz 990.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 16GB DDR4 2666MHz
990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 16GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 288 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 2666MHz 520.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 8GB DDR4 2666MHz
520.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 288 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2666MHz 470.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2666MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2666MHz
470.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 2666MHz
Số chân: 288 pins
PC 21.3GB/sec
Độ trễ: CL19
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2400MHz 450.000 RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2400MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR4 4GB DDR4 2400MHz
450.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 4GB
Bus: 2400MHz
Số chân: 288 pins
PC 19.2GB/sec
Độ trễ: CL17
Điện áp: 1.2v
RAM Kingmax Desktop DDR5 16GB DDR5 4800MHz 1.590.000 RAM Kingmax Desktop DDR5 16GB DDR5 4800MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR5 16GB DDR5 4800MHz
1.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 16GB
Bus: 4800MHz
Số chân: 288 pins
PC 38.4GB/sec
Độ trễ: CL40
Điện áp: 1.1v
RAM Kingmax Desktop DDR5 8GB DDR5 4800MHz 890.000 RAM Kingmax Desktop DDR5 8GB DDR5 4800MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM Kingmax Desktop DDR5 8GB DDR5 4800MHz
890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8GB
Bus: 4800MHz
Số chân: 288 pins
PC 38.4GB/sec
Độ trễ: CL40
Điện áp: 1.1v
RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3000MHz 1.890.000 RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3000MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3000MHz
1.890.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại RAM: DDR4
Dung lượng: 1*32GB
Tốc độ Bus: 3000MHz
Số chân: 288 pins
Độ trễ: CL16
Điện áp: 1.35V
Tản nhiệt nhôm màu Đen
RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3200MHz 1.990.000 RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM KINGMAX Zeus Dragon 32GB DDR4 3200MHz
1.990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại RAM: DDR4
Dung lượng: 1*32GB
Tốc độ Bus: 3200MHz
Số chân: 288 pins
Độ trễ: CL16
Điện áp: 1.35V
Tản nhiệt nhôm màu Đen
RAM KINGMAX Zeus Dragon 16GB DDR4 3200MHz 990.000 RAM KINGMAX Zeus Dragon 16GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM KINGMAX Zeus Dragon 16GB DDR4 3200MHz
990.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại RAM: DDR4
Dung lượng: 1*16GB
Tốc độ Bus: 3200MHz
Số chân: 288 pins
Độ trễ: CL16
Điện áp: 1.35V
RAM KINGMAX Zeus Dragon 8GB DDR4 3200MHz 590.000 RAM KINGMAX Zeus Dragon 8GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
RAM KINGMAX Zeus Dragon 8GB DDR4 3200MHz
590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 1 x 8GB
Thế hệ: DDR4
Bus: 3200MHz
Cas: 16
Ram Kingmax Zeus Dragon RGB 8GB DDR4 3200MHz 690.000 Ram Kingmax Zeus Dragon RGB 8GB DDR4 3200MHz
Có hàng Giỏ hàng
Ram Kingmax Zeus Dragon RGB 8GB DDR4 3200MHz
690.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Dung lượng: 8Gb
Kiểu ram: DDR4
Bus: 3200Mhz
Độ trễ: 16
Ram Kingmax HEATSINK Horizon 16GB DDR5 5200Mhz 1.590.000 Ram Kingmax HEATSINK Horizon 16GB DDR5 5200Mhz
Có hàng Giỏ hàng
Ram Kingmax HEATSINK Horizon 16GB DDR5 5200Mhz
1.590.000 [Đã bao gồm VAT]
Bảo hành:36 tháng
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Loại RAM: DDR5
Dung lượng: 16GB
Bus: 5200MHz
Tản nhiệt: Có
Lựa chọn
1 2
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Kinh doanh: (024) 7305 6888 Máy lẻ 101, 102 / Mr.Nguyễn An: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Sơn 0973.980.651 - Mr.Tuấn Anh 098.499.8593

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 0379.589.131 - Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Tuấn Anh 098.499.8593 / 0961.358.811

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)