Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

iPad Air 6 13inch

Lựa chọn
1 2
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Space Gray 25.990.000 26.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Space Gray
25.990.000
26.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Purple 25.990.000 26.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Purple
25.990.000
26.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Starlight 25.990.000 26.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Starlight
25.990.000
26.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Blue 25.990.000 26.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 128GB Blue
25.990.000
26.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Space Gray 21.990.000 22.490.000 VND -3% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Space Gray
21.990.000
22.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Starlight 21.990.000 22.490.000 VND -3% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Starlight
21.990.000
22.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Purple 21.990.000 22.490.000 VND -3% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Purple
21.990.000
22.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Blue 21.990.000 22.490.000 VND -3% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 128GB Blue
21.990.000
22.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Space Gray 24.590.000 iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Space Gray
24.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Starlight 24.590.000 iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Starlight
24.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Purple 24.590.000 iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Purple
24.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Blue 24.590.000 iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 256GB Blue
24.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Space Gray 29.990.000 30.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Space Gray
29.990.000
30.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Starlight 29.990.000 30.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Starlight
29.990.000
30.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Purple 29.990.000 30.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Purple
29.990.000
30.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Blue 29.990.000 30.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 512GB Blue
29.990.000
30.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512Gb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Space Gray 35.490.000 35.990.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Space Gray
35.490.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Starlight 35.490.000 35.990.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Starlight
35.490.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Purple 35.490.000 35.990.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Purple
35.490.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Blue 35.490.000 35.990.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch Wifi 1TB Blue
35.490.000
35.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Hệ điều hành: IPadOS
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Space Gray 28.590.000 iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Space Gray
28.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Starlight 28.590.000 iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Starlight
28.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Purple 28.590.000 iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Purple
28.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Blue 28.590.000 iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 256GB Blue
28.590.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 13inch 5G 512GB Space Gray 33.990.000 34.490.000 VND -2% iPad Air 6 M2 13inch 5G 512GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 13inch 5G 512GB Space Gray
33.990.000
34.490.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 13Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512Gb
Kết nối di động: 5G
Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2

iPad Air 6 13inch

Kết nối +
Dung lượng +
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)