Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Apple iPad

Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 7
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Blue 16.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Blue
16.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Purple 16.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Purple
16.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Starlight 16.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Starlight
16.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Space Gray 16.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 128GB Space Gray
16.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Space Gray 19.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Space Gray
19.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Starlight 19.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Starlight
19.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Purple 19.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Purple
19.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Blue 19.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 256GB Blue
19.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Blue 24.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Blue
24.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Purple 24.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Purple
24.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Starlight 24.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Starlight
24.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Space Gray 24.990.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 512GB Space Gray
24.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512GB
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Space Gray 30.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Space Gray
30.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Starlight 30.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Starlight
30.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Purple 30.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Purple
30.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Blue 30.490.000 iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch Wifi 1TB Blue
30.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 1Tb
Kết nối di động: Wifi
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Space Gray 20.990.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Space Gray
20.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Purple 20.990.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Purple
20.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Blue 20.990.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Blue
20.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Starlight 20.990.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 128GB Starlight
20.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 128GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Space Gray 23.490.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Space Gray
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Space Gray
23.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Purple 23.490.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Purple
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Purple
23.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Blue 23.490.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Blue
23.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Starlight 23.490.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 256GB Starlight
23.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 256GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
iPad Air 6 M2 11inch 5G 512GB Starlight 28.490.000 iPad Air 6 M2 11inch 5G 512GB Starlight
Liên hệ Giỏ hàng
iPad Air 6 M2 11inch 5G 512GB Starlight
28.490.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
Kích thước màn hình: 11Inch
Chipset/ CPU: Apple M2
RAM: 8Gb
Bộ nhớ trong: 512GB
Kết nối di động: 5G
Công nghệ bảo mật: Touch ID
Hệ điều hành: IPadOS
Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2 3 4 5 6 7
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)