Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

iMac M1 (Model 2021)

Lựa chọn
1 2
iMac M1 Z14L0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021 34.990.000 37.690.000 VND -8% iMac M1 Z14L0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14L0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
34.990.000
37.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Green
OS: MacOS
iMac M1 Z14P0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021 34.990.000 37.690.000 VND -8% iMac M1 Z14P0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14P0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
34.990.000
37.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Pink
OS: MacOS
iMac M1 24-inch Z12R00047 - Silver 44.990.000 47.790.000 VND -6% iMac M1 24-inch Z12R00047 - Silver
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch Z12R00047 - Silver
44.990.000
47.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB unified memory
Ổ cứng: 512GB SSD storage
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID - US English
OS: MacOS
Khuyến mại:
- Đặt hàng: 6 tới 8 tuần.
iMac M1 24-inch MGTF3SA/A - Silver 30.490.000 31.990.000 VND -5% iMac M1 24-inch MGTF3SA/A - Silver
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGTF3SA/A - Silver
30.490.000
31.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
OS: MacOS
iMac M1 Z12U0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z12U0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z12U0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Green
OS: MacOS
iMac M1 Z14M0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z14M0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14M0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Blue
OS: MacOS
iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver 39.990.000 41.990.000 VND -5% iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver
39.990.000
41.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
iMac M1 Z1320004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z1320004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z1320004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Orange
OS: MacOS
iMac M1 Z14L0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z14L0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14L0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Green
OS: MacOS
iMac M1 Z14M0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021 34.990.000 37.690.000 VND -8% iMac M1 Z14M0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14M0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
34.990.000
37.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Blue
OS: MacOS
iMac M1 Z12W0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z12W0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z12W0004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Blue
OS: MacOS
iMac M1 Z1300004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z1300004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z1300004Q 8-core, GPU 8-core/ 16GB/ 256GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Purple
OS: MacOS
iMac M1 Z14P0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z14P0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z14P0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Pink
OS: MacOS
iMac M1 Z13K0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 Z13K0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z13K0005S 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 512GB 2021
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Silver
OS: MacOS
iMac M1 Z13K0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021 34.990.000 37.690.000 VND -8% iMac M1 Z13K0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 Z13K0005P 8-core, GPU 7-core/ 16GB/ 256GB 2021
34.990.000
37.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Silver
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 2TB) 60.490.000 63.090.000 VND -5% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 2TB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 2TB)
60.490.000
63.090.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 2TB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Blue, Green, Pink, Silver, Yellow, Orange, Purple
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 1TB) 50.490.000 52.890.000 VND -5% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 1TB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 1TB)
50.490.000
52.890.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 1TB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Blue, Green, Pink, Silver, Yellow, Orange, Purple
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 512GB) 44.990.000 47.790.000 VND -6% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 512GB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021(Ram 16GB/ 512GB)
44.990.000
47.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Blue, Green, Pink, Silver, Yellow, Orange, Purple
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB) 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 8‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB)
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
Color: Blue, Green, Pink, Silver, Yellow, Orange, Purple
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 1TB) 45.490.000 47.790.000 VND -5% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 1TB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 1TB)
45.490.000
47.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 1TB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Blue, Green, Pink, Silver
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 512GB) 39.990.000 42.790.000 VND -7% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 512GB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 512GB)
39.990.000
42.790.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Blue, Green, Pink, Silver
OS: MacOS
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB) 34.990.000 37.690.000 VND -8% iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 CTO 8‑core CPU and 7‑core GPU 2021 (Ram 16GB/ 256GB)
34.990.000
37.690.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Liên hệ
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 7‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Color: Blue, Green, Pink, Silver
OS: MacOS
iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green 39.990.000 41.990.000 VND -5% iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green
39.990.000
41.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue 39.990.000 41.990.000 VND -5% iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue
39.990.000
41.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver 34.990.000 36.990.000 VND -6% iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver
Có hàng Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver
34.990.000
36.990.000
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Lựa chọn
1 2
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Kinh doanh: (024) 7305 6888 Máy lẻ 101, 102 / 096.156.0888 - 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104 / Mr.Sơn 0973.980.651 - Mr.Tuấn Anh 098.499.8593

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 21h hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội

  Kinh doanh: 034.201.4444 - 092.926.8866

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104 / Mr.Quốc Tuấn 0379.589.131 - Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 21h hàng ngày

 • Bán hàng online

  Tel: 034.201.4444 - 039.216.5555 - 092.926.8866

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Phân phối dự án

  Tel: 096.156.0888 - 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp