Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PCHM - Máy Tính Lắp Ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

Mac mini M2 (2023)

Lựa chọn
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/2TB/10GbE) Z16K0006B (Apple VN) 41.890.000 43.890.000 VND -5% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/2TB/10GbE) Z16K0006B (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/2TB/10GbE) Z16K0006B (Apple VN)
41.890.000
43.890.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 2TB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến 02 màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z170000A2 (Apple VN) 46.290.000 48.290.000 VND -5% Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z170000A2 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z170000A2 (Apple VN)
46.290.000
48.290.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU
RAM: 32GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 16-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z170000A3 (Apple VN) 56.190.000 58.190.000 VND -4% Mac mini M2 Pro (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z170000A3 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z170000A3 (Apple VN)
56.190.000
58.190.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/32GB/1TB) Z170000A7 (Apple VN) 53.790.000 55.790.000 VND -4% Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/32GB/1TB) Z170000A7 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/32GB/1TB) Z170000A7 (Apple VN)
53.790.000
55.790.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 12‑core CPU and 19‑core GPU
RAM: 32GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 19-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/16GB/1TB) Z1700009P (Apple VN) 43.890.000 45.890.000 VND -5% Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/16GB/1TB) Z1700009P (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (12C CPU/19C GPU/16GB/1TB) Z1700009P (Apple VN)
43.890.000
45.890.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 12‑core CPU and 19‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 19-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/32GB/512GB) Z1700009M (Apple VN) 41.390.000 43.390.000 VND -5% Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/32GB/512GB) Z1700009M (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/32GB/512GB) Z1700009M (Apple VN)
41.390.000
43.390.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU
RAM: 32GB DDR4
Ổ cứng: 512B SSD
VGA: 16-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z16K00067 (Apple VN) 36.890.000 38.890.000 VND -6% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z16K00067 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB/10GbE) Z16K00067 (Apple VN)
36.890.000
38.890.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến 02 màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z1700009H (Apple VN) 36.390.000 38.390.000 VND -6% Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z1700009H (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/1TB) Z1700009H (Apple VN)
36.390.000
38.390.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 Pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 16-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: MacOS
Hỗ trợ Màn hình: Hỗ trợ đồng thời lên đến ba màn hình
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16L0004H (Apple VN) 34.490.000 36.490.000 VND -6% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16L0004H (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16L0004H (Apple VN)
34.490.000
36.490.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16K00064 (Apple VN) 34.490.000 36.490.000 VND -6% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16K00064 (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/1TB) Z16K00064 (Apple VN)
34.490.000
36.490.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 1TB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16K0005Y (Apple VN) 24.490.000 27.000.000 VND -10% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16K0005Y (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16K0005Y (Apple VN)
24.490.000
27.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 512GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/256GB) Z16k0005V (Apple VN) 24.890.000 27.000.000 VND -8% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/256GB) Z16k0005V (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/256GB) Z16k0005V (Apple VN)
24.890.000
27.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 256GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/512GB) Z16L0004E (Apple VN) 29.690.000 33.000.000 VND -11% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/512GB) Z16L0004E (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/24GB/512GB) Z16L0004E (Apple VN)
29.690.000
33.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 24GB DDR4
Ổ cứng: 512GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/256GB) Z16K0005U (Apple VN) 19.590.000 23.000.000 VND -15% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/256GB) Z16K0005U (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/256GB) Z16K0005U (Apple VN)
19.590.000
23.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 256GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16L0004D (Apple VN) 24.390.000 27.000.000 VND -10% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16L0004D (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/16GB/512GB) Z16L0004D (Apple VN)
24.390.000
27.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 512GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/512GB) MNH73SA/A (Apple VN) 31.090.000 33.000.000 VND -6% Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/512GB) MNH73SA/A (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 Pro (10C CPU/16C GPU/16GB/512GB) MNH73SA/A (Apple VN)
31.090.000
33.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 pro chip with 10‑core CPU and 16‑core GPU
RAM: 16GB DDR4
Ổ cứng: 512GB SSD
VGA: 16-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/512GB) MMFK3SA/A (Apple VN) 19.490.000 21.000.000 VND -8% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/512GB) MMFK3SA/A (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/512GB) MMFK3SA/A (Apple VN)
19.490.000
21.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 8GB DDR4
Ổ cứng: 512GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/256GB) MMFJ3SA/A (Apple VN) 14.590.000 16.000.000 VND -9% Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/256GB) MMFJ3SA/A (Apple VN)
Liên hệ Giỏ hàng
Mac mini M2 (8C CPU/10C GPU/8GB/256GB) MMFJ3SA/A (Apple VN)
14.590.000
16.000.000 VND
Bảo hành:12 Tháng chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M2 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
RAM: 8GB DDR4
Ổ cứng: 256GB SSD
VGA: 10-core GPU
Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth
Hệ điều hành: macOS
Khuyến mại:
Lựa chọn
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: Mr. Tuấn Anh 098.499.8593

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)