Laptop văn phòng Laptop Games & Đồ họa Sản phẩm Apple PC đồng bộ PC lắp ráp Màn Hình Máy Tính Gaming Gear Thiết bị văn phòng

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

IMac All In One

Lựa chọn
1 2
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink) 51.390.000 53.990.000 VND -5% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Pink)
51.390.000
53.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver) 51.390.000 53.990.000 VND -5% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Silver)
51.390.000
53.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green) 51.390.000 53.990.000 VND -5% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Green)
51.390.000
53.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue) 51.390.000 53.990.000 VND -5% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 16GB | 512GB SSD | Blue)
51.390.000
53.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink) 40.190.000 43.990.000 VND -9% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Pink)
40.190.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver) 40.190.000 43.990.000 VND -9% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Silver)
40.190.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green) 40.190.000 43.990.000 VND -9% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Green)
40.190.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue) 40.190.000 43.990.000 VND -9% iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 16GB | 256GB SSD | Blue)
40.190.000
43.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 16GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue) 35.590.000 36.990.000 VND -4% iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRC3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)
35.590.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green) 35.590.000 36.990.000 VND -4% iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRA3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)
35.590.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink) 35.590.000 36.990.000 VND -4% iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRD3SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)
35.590.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQR93SA/A (M3 8 Core CPU | 8 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)
35.590.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.43 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue) 41.490.000 41.990.000 VND -2% iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRQ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Blue)
41.490.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRN3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Green)
41.490.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink) 41.490.000 41.990.000 VND -2% iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRT3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Pink)
41.490.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRJ3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 256GB SSD | Silver)
41.490.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue) 46.390.000 46.990.000 VND -2% iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRR3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Blue)
46.390.000
46.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRP3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Green)
46.390.000
46.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink) 46.390.000 46.990.000 VND -2% iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M3 24-inch MQRU3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Pink)
46.390.000
46.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M3 24-inch MQRK3SA/A (M3 8 Core CPU | 10 core GPU | 8GB | 512GB SSD | Silver)
46.390.000
46.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display (4480x2520), 500nit
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard
Kết nối: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth5.3
Cân nặng: 4.48 kg
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver 34.990.000 41.990.000 VND -17% iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPD3SA/A - Silver
34.990.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green 34.990.000 41.990.000 VND -17% iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPJ3SA/A - Green
34.990.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue 34.990.000 41.990.000 VND -17% iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPL3SA/A - Blue
34.990.000
41.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 512GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver 32.990.000 36.990.000 VND -11% iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPC3SA/A - Silver
32.990.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Khuyến mại:
iMac M1 24-inch MGPH3SA/A - Green 32.990.000 36.990.000 VND -11% iMac M1 24-inch MGPH3SA/A - Green
Liên hệ Giỏ hàng
iMac M1 24-inch MGPH3SA/A - Green
32.990.000
36.990.000 VND
Bảo hành:12 tháng Chính hãng Apple
Kho hàng: Còn hàng
Mô tả tóm tắt:
CPU: Apple M1 chip with 8‑core CPU and 8‑core GPU
Ram: 8GB
Ổ cứng: 256GB SSD
Display: 24-inch (diagonal) Retina 4.5K display
Phụ kiện đi kèm: Magic Mouse, Magic Keyboard with Touch ID
OS: MacOS
Khuyến mại:
Lựa chọn
1 2
 • Chính sách giao hàng
  Nhận hàng và thanh toán tại nhà
 • Đổi trả dễ dàng
  Đổi mới trong 7 ngày đầu
 • Thanh toán tiện lợi
  Trả tiền mặt, CK, trả góp 0%
 • Hỗ trợ nhiệt tình
  Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc
 • Cơ sở 1

  Số 10 Ngõ 117 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Thanh Long: 092.926.8866 - Mr Nguyễn Quang: 092.877.8866

  Bảo hành: Mr. Trung Kiên 032.762.7735

  Bảo hành: Mr. Ngọc Sơn 0973.980.651

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 2

  Số 24 Trần Thái Tông - Cầu Giấy - Hà Nội [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Đức Anh: 092.977.8866

  Bảo hành: Mr.Hữu Lộc 038.682.7104

  Bảo hành: Mr.Quốc Tuấn 037.958.9131

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Cơ sở 3

  26/9 Đường Số 3, Khu Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh [ Xem đường đi ]

  Kinh doanh: Mr.Trung Đức 039.216.5555

  Bảo hành: (024) 7305 6888 Máy lẻ 104

  Bảo hành: Mr.Đức Long 038.238.8895

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

  Thời gian mở cửa: Từ 8h30 - 20h30 hàng ngày

 • Kinh doanh phân phối

  Tel: Mr.Tuấn Anh: 034.201.4444 (Laptop)

  Tel: Mr.Ngọc Hùng: 0961.560.888 (Laptop)

  Tel: Mr. Đức 039.216.5555 (PC-Gaming Gear)

  Email: hoangminh@laptopworld.com.vn

 • Kinh doanh dự án

  Tel: Mr.Ngọc Hùng 096.156.0888

  Tel: Mr.Ngọc Anh: 096.558.8699

  Email: anhkn@laptopworld.com.vn

Copyright 2019 © - Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Tin Học Hoàng Minh
GPKD số:0104078681 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội cấp
Chat Facebook (8h-21h)
Chat Zalo (8h-21h)
0961560888 (8h-21h)