Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

PowerEdge T

Lựa chọn
PowerEdge T430/Intel Xeon 12C E5-2650v4-2.2G/8G 75.990.000 PowerEdge T430/Intel Xeon 12C E5-2650v4-2.2G/8G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T430/Intel Xeon 12C E5-2650v4-2.2G/8G
75.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T630/ E5-2620v4-2.1G/8GB 73.690.000 PowerEdge T630/ E5-2620v4-2.1G/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T630/ E5-2620v4-2.1G/8GB
73.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T630/ E5-2609 v4 1.7GHz/8GB 71.790.000 PowerEdge T630/ E5-2609 v4 1.7GHz/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T630/ E5-2609 v4 1.7GHz/8GB
71.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T430/Intel Xeon E5-2630v4-2.2G/16G 67.790.000 PowerEdge T430/Intel Xeon E5-2630v4-2.2G/16G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T430/Intel Xeon E5-2630v4-2.2G/16G
67.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T430/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB 59.790.000 PowerEdge T430/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T430/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB
59.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB 47.290.000 PowerEdge T430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB
47.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T330/ E3-1240v6-3.7GHz/8GB 36.590.000 PowerEdge T330/ E3-1240v6-3.7GHz/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T330/ E3-1240v6-3.7GHz/8GB
36.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T330/ E3-1230v6/3.5GHz/8GB 34.890.000 PowerEdge T330/ E3-1230v6/3.5GHz/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T330/ E3-1230v6/3.5GHz/8GB
34.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T330/ E3-1220v6/3.0GHz/8GB 33.990.000 PowerEdge T330/ E3-1220v6/3.0GHz/8GB
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T330/ E3-1220v6/3.0GHz/8GB
33.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T130/ E3-1240v6 (3.7GHz/4-core/8MB/72W)/8G
24.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T130/E3-1220v6-3.0G/4-core/8MB/72W/8G 21.890.000 PowerEdge T130/E3-1220v6-3.0G/4-core/8MB/72W/8G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T130/E3-1220v6-3.0G/4-core/8MB/72W/8G
21.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
PowerEdge T30/ 8G/ E3-1225 v5 3.3G 18.190.000 PowerEdge T30/ 8G/ E3-1225 v5 3.3G
Có hàng Giỏ hàng
PowerEdge T30/ 8G/ E3-1225 v5 3.3G
18.190.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn