Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

System x3650 Series

Lựa chọn
Lenovo System x3650 M5/E5-2650v3-2.2G/16G (8871-G2A) 100.990.000 100.990.000 Lenovo System x3650 M5/E5-2650v3-2.2G/16G (8871-G2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2650v3-2.2G/16G (8871-G2A)
100.990.000 100.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2640v4-2.4G/16G (8871-F2A) 98.490.000 98.490.000 Lenovo System x3650 M5/E5-2640v4-2.4G/16G (8871-F2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2640v4-2.4G/16G (8871-F2A)
98.490.000 98.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2650v3-2.3G/16G (5462-G2A) 93.590.000 93.590.000 Lenovo System x3650 M5 /E5 2650v3-2.3G/16G (5462-G2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2650v3-2.3G/16G (5462-G2A)
93.590.000 93.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2640v3/2.6G/16G (5462-F2A) 90.990.000 90.990.000 Lenovo System x3650 M5 /E5 2640v3/2.6G/16G (5462-F2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2640v3/2.6G/16G (5462-F2A)
90.990.000 90.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x 3650M5/E5-2630v4-2.2G/16G (8871-D2A) 69.890.000 69.890.000 Lenovo System x 3650M5/E5-2630v4-2.2G/16G (8871-D2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x 3650M5/E5-2630v4-2.2G/16G (8871-D2A)
69.890.000 69.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2630v3-2.4G/16G (5462-D2A) 68.590.000 68.590.000 Lenovo System x3650 M5 /E5 2630v3-2.4G/16G (5462-D2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2630v3-2.4G/16G (5462-D2A)
68.590.000 68.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2-2.0G/8G (7915-F3A) 67.290.000 67.290.000 Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2-2.0G/8G (7915-F3A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2-2.0G/8G (7915-F3A)
67.290.000 67.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A) 57.790.000 57.790.000 Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A)
57.790.000 57.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2620v4-2.1G/16G (8871-C2A) 56.090.000 56.090.000 Lenovo System x3650 M5/E5-2620v4-2.1G/16G (8871-C2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2620v4-2.1G/16G (8871-C2A)
56.090.000 56.090.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2620v3-2.4G/16G (5462-C2A) 53.690.000 53.690.000 Lenovo System x3650 M5 /E5 2620v3-2.4G/16G (5462-C2A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2620v3-2.4G/16G (5462-C2A)
53.690.000 53.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn