Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

System x3650 Series

Lựa chọn
Lenovo System x3650 M5/E5-2650v3-2.2G/16G (8871-G2A)
100.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2640v4-2.4G/16G (8871-F2A)
98.490.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2650v3-2.3G/16G (5462-G2A)
93.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2640v3/2.6G/16G (5462-F2A)
90.990.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x 3650M5/E5-2630v4-2.2G/16G (8871-D2A)
69.890.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2630v3-2.4G/16G (5462-D2A)
68.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2-2.0G/8G (7915-F3A)
67.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A) 57.790.000 Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A)
Có hàng Giỏ hàng
Lenovo System x3650 M4/E5-2630-2.16G/8G (7915-D3A)
57.790.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5/E5-2620v4-2.1G/16G (8871-C2A)
56.090.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lenovo System x3650 M5 /E5 2620v3-2.4G/16G (5462-C2A)
53.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn