Máy tính xách tay Laptop Games & Đồ họa SP Microsoft Surface Sản phẩm Apple Máy tính để bàn Linh kiện máy tính Màn Hình Máy Tính Thiết bị văn phòng Túi bọc, túi xach, ba lô

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

ThinkSystem Series

Lựa chọn
ThinkSystem ST550/Xeon-4116 12C-2.1G/8G/1x2.5" SATA/750W (7X10A024SG)
77.690.000 77.690.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem SR550/Xeon-4116 12C-2.1G/8G/1x2.5" SATA/750W (7X04A00BSG)
76.290.000 76.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem ST550/Xeon-4114 10C-2.2G/8G/1x2.5" SATA/750W (7X10A023SG)
67.290.000 67.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem SR550/Xeon-4114 10C-2.2G/1x2.5" SATA/750W (7X04A008SG) 64.290.000 64.290.000 ThinkSystem SR550/Xeon-4114 10C-2.2G/1x2.5" SATA/750W (7X04A008SG)
Có hàng Giỏ hàng
ThinkSystem SR550/Xeon-4114 10C-2.2G/1x2.5" SATA/750W (7X04A008SG)
64.290.000 64.290.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem SR550/Xeon-4110 8C-2.1G/8G/1x2.5" SATA/750W (7X04A00GSG)
56.090.000 56.090.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem ST550/Xeon-4110 8C-2.1G/8G/1x3.5" SATA/550W (7X10A020SG)
53.590.000 53.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
ThinkSystem SR550/Xeon-3106 8C-1.7G/8G/1x2.5" SATA/750W (7X04A00SSG)
49.590.000 49.590.000
Bảo hành:Liên hệ
Kho hàng: Còn hàng
Lựa chọn